Website Statistics
ออนไลน์ขณะนี้ 1
วันนี้ 25
เดือนนี้ 714
ทั้งหมด 85,809
วันที่ Update ล่าสุด   29 February 2024
 
  PRODUCTS  
Model :: 5500
Name :: เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของอ๊อกซิเจนในเลือดแบบหนีบนิ้ว
  Pulse Oximeter
Brand SPO
Country USA
Category :: เครื่องวัดความอิ่มตัวของอ๊อกซิเจนในเลือด
 • เป็นเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบ NON-Invasive โดยมี Sensor วัดตรงตำแหน่งที่มีชีพจรเต้น
 • ใช้แบตเตอรี่ขนาด ½ AA ใช้งานต่อเนื่องได้นาน 1000 ชั่วโมง
 • เป็นเครื่องที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ CSA, CE, และ FDA
 • จอภาพแสดงความอิ่มตัวของออกซิเจนและอัตราการเต้นของชีพจร ( Pulse Rate ) เป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD
 • เป็นเครื่องแบบพกพา ( Hand-Held ) มีน้ำหนักเบาประมาณไม่เกิน 50 กรัม

สินค้าอื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกัน

 • PALMSAT 2500
  เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรชนิดพกพา
 • GO2
  เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของอ๊อกซิเจนในเลือด